Firma, úvod Oprávnění k činnosti Nabízíme Vám Kontaktní informace První pomoc pro vodu Galerie

 

Hlavní náplň činnosti a poskytovaných služeb:

Hydrogeologie, vyhledávání, využití a ochrana zdrojů podzemních vod, konzultační a poradenská činnost v témže oboru.

Přehled nabízených služeb v oblasti vyhledávání, využití a ochrany vodních zdrojů a hydrogeologie:

Odborné konzultace a poradenská činnost při zajištění zdrojů
Studie a návrhy zásobování vodou
Řešení ochrany vodních zdrojů, návrhy ochranných pásem
Hydrogeologická měření, odběry a analýzy vod, hydrogeologické vyjádření k odběru podz. vod
Hydrogeologické, znalecké i oponentní posudky
Návrhy, realizace a provoz indikačních systémů kvality vod
Ověření vydatnosti a kvality vodních zdrojů

Ve spolupráci se specializovanými firmami a zkušenými odborníky v dalších oborech geologie, hydrogeologie a vodního hospodářství můžeme dále zajistit:

Matematicko-modelová řešení ochrany a využití vod
Hydrometrické a geofyzikální práce
Stavebně geologické průzkumy a posudky
Prohlídky a regenerace (čištění) studní
Radonové a protikorozní průzkumy a ochranu
Ekologické audity, analýzy rizik, sanaci znečištění
Projekční práce ve vodním hospodářství

případně další služby v dané oblasti dle specifických potřeb a požadavků zákazníka.