Firma, úvod Oprávnění k činnosti Nabízíme Vám Kontaktní informace První pomoc pro vodu Galerie

 

Vzdělání:
VŠ v oboru inženýrská geologie, hydrogeologie a užitá geofyzika, zaměření inženýrská geologie a hydrogeologie (VŠ diplom PřF UK Praha č. 017186 z 3.6.1987).

Osvědčení odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie (Rozhodnutí MŽP ČR Praha č. 1542/2002 z 21.2.2002).

Předmět podnikání:
Geologické práce (Živnostenský list OŽÚ Trutnov č.j. 1-584/03 z 15.5.2003), Poradenství v oblasti ochrany životního prostředí (Živnost. list MěÚ-ŽO Trutnov č.j. 000/000754/94 z 11.1.1995),
IČO: 609 09 951.

Soudní znalec v oboru vodní hospodářství - odvětví čistota vod se specializací hydrogeologie, využití a ochrana podzemních vod (Jmenovací dekret Krajského soudu v Hradci Králové č.j. 1156/95 z 23.6.1995).

Reference:
Za období dosavadní působnosti (1995 až 2003) činí počet realizovaných zakázek v oboru hydrogeologie okolo 500, přičemž okruh našich zákazníků zahrnuje vedle soukromých osob především obecní úřady, podnikatelské subjekty, orgány státní správy a projekční kanceláře. Nejvýznamnější zakázky byly přitom realizovány zejména v oblasti vyhledávání, hodnocení a ochrany zdrojů podzemních vod (pro občany, podnikatele a obce zájmového regionu).