Firma, úvod Oprávnění k činnosti Nabízíme Vám Kontaktní informace První pomoc pro vodu Galerie

 

   Zjistíte-li znečištění či ohrožení podzemní vody, toku nebo konkrétních vodních zdrojů, je třeba to oznámit místně příslušnému vodoprávnímu úřadu (zpravidla nejbližší městský úřad - odbor životního prostředí) nebo České inspekci ŽP (pro oblast Královéhradeckého kraje v Hradci Králové - 495 773 111, oddělení ochrany vod - 495 211 109), v případech velmi závažného (havarijního) znečištění či ohrožení vody, vyžadujících okamžitý zásah, je možno toto ohlásit i na tísňové linky Policie ČR (158) či Hasičského záchranného sboru ČR (150), případně na některé z čísel stálé hydrogeologické havarijní služby (v oblasti Královéhradeckého kraje tuto zajišťují trvale např. Vodní zdroje Chrudim s.r.o. na číslech 602 353 137, 602 438 083 a 602 449 183).

   V případě potřeby se můžete samozřejmě obracet pro odbornou radu či pomoc i na mne.

   Zájemci o trvalejší péči o vodní zdroje jsou vždy vítáni - chcete-li například pečovat o studánku ve svém okolí, je možné se zapojit do dlouhodobé akce Českého svazu ochránců přírody a Lesů ČR „Zachraňme studánky !“ (blíže viz www.smop.cz/studny ).